НАСТАВАК РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ ИНСТАЛАЦИЈА У ЦЕВНОЈ ГАЛЕРИЈИ У ОБЈЕКТУ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ НА ЛОКАЦИЈИ ГОДОМИНСКО ПОЉЕ .

НАСТАВАК РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ ИНСТАЛАЦИЈА У ЦЕВНОЈ ГАЛЕРИЈИ У ОБЈЕКТУ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ НА ЛОК...

ЗАВРШЕТАК РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ УЛИЧНЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У УЛИЦИ ГОДОМИНСКА , ПРВА ФАЗА ОД ГРАДСКЕ ДЕПОНИЈЕ ДО ОБЈЕКТА ТРАНСФЕР СТАНИЦЕ .

ЗАВРШЕТАК РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ УЛИЧНЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У УЛИЦИ ГОДОМИНСКА , ПРВА ФАЗА ОД ГРАДСКЕ ДЕПОНИЈЕ...