СЕКТОР ПРОИЗВОДЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈЕ

Руководилац сектора

Радиша Благојевић дип. маш. инг.

 

Служба производње и дистрибуције

Шеф службе: Стефан Ицић дип.инг.менаџмента

Основни задатак службе је прерада и дистрибуција воде у два градска система водоснабдевања као и дистрибуција воде у девет аутономних система водоснабдевања

Служба технологије и квалитета

Шеф службе: Марија Јанески дип.инг. прех.тех.

Основни задатак службе је дефинисање технологије прераде и праћење квалитета воде у градским и аутономним системима. Праћење квалитета воде врши се у ЗЗЈЗ и у интерној лабораторији

Служба одржавања

Шеф службе: Зоран Матић дип.инг.ел.

Служба за одржавање је организована из одељења за машинско и остало одржавање и одељења за електро одржавање. Основни задатак службе је очување функционалности хидро машинске и електро опреме.

Унутрашња служба обезбеђења

Шеф службе: Момчило Душић

Задатак службе је да врши обезбеђење и контролу објеката и ППЗ у складу са законом.