ЗБОГ РАДОВА КОЈЕ СПРОВОДИ МТС, ТРЕНУТНО НИЈЕ У ФУНКЦИЈИ Е-МАИЛ АДРЕСА reklamacije@sdvodovod.co.rs МОЛЕ СЕ КОРИСНИЦИ УСЛУГА ДА СВОЈЕ ЗАХТЕВЕ И РЕКЛАМАЦИЈЕ ДО ДАЉЊЕГ ПРОСЛЕЂУЈУ НА Е-МАИЛ АДРЕСУ: korisnik@sdvodovod.co.rs 

ЗБОГ РАДОВА КОЈЕ СПРОВОДИ МТС, ТРЕНУТНО НИЈЕ У ФУНКЦИЈИ Е-МАИЛ АДРЕСА reklamacije@sdvodovod.co.rs МОЛЕ СЕ КОРИСНИЦИ УСЛУГА ДА СВОЈЕ ЗАХТЕВЕ И РЕКЛАМАЦИЈЕ ДО ДАЉЊЕГ ПРОСЛЕЂУЈУ НА Е-МАИЛ АДРЕСУ: korisnik@sdvodovod.co.rs 

Štampa računa

Odštampajte račun

Kliknite da otvorite portal

Otvoriće Vam se portal gde ćete moći da pregledate i odštamapte Vaše račune

Pregled i štampa računa
Prijava reklamacija

Prijavite reklamaciju

Kliknite da otvorite portal

Otvoriće Vam se portal gde ćete moći da prijavite reklamaciju

Prijava reklamacija
Prijava kvara

Prijavite kvar

Kliknite da otvorite portal

Otvoriće Vam se portal gde ćete moći da prijavite kvarove

Prijava kvarova
Prijava stanja

Prijavite stanje

Kliknite da otvorite portal

Otvoriće Vam se portal gde ćete moći da prijavite Vaše stanje

Prijava stanja
18.06.2024

ОБАВЕШТЕЊЕ

ПОШТОВАНИ ГРАЂАНИ, ЗБОГ НАЈАВЕ ВИСОКИХ ДНЕВНИХ ТЕМПЕРАТУРА У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ, ЈКП ВОДОВОД СМЕДЕРЕВО Ћ...