Због радова ЕПС-дистрибуције на санацији квара далековода привремено ће доћи до обуставе водоснабдевања у селу Биновац. Радови су планирани у среду 24.априла 2024.године у периоду од 8 до 12 часова. Потпуна нормализација водоснабдевања очекује се око 15 часова.Због радова ЕПС-дистрибуције на санацији квара далековода привремено ће доћи до обуставе водоснабдевања у селу Биновац. Радови су планирани у среду 24.априла 2024.године у периоду од 8 до 12 часова. Потпуна нормализација водоснабдевања очекује се око 15 часова.

Štampa računa

Odštampajte račun

Kliknite da otvorite portal

Otvoriće Vam se portal gde ćete moći da pregledate i odštamapte Vaše račune

Pregled i štampa računa
Prijava reklamacija

Prijavite reklamaciju

Kliknite da otvorite portal

Otvoriće Vam se portal gde ćete moći da prijavite reklamaciju

Prijava reklamacija
Prijava kvara

Prijavite kvar

Kliknite da otvorite portal

Otvoriće Vam se portal gde ćete moći da prijavite kvarove

Prijava kvarova
Prijava stanja

Prijavite stanje

Kliknite da otvorite portal

Otvoriće Vam se portal gde ćete moći da prijavite Vaše stanje

Prijava stanja