РАДОВИ НА ВРАЋАЊУ ЈАВНЕ ПОРШИНЕ У ПРЕЂАШЊЕ СТАЊЕ, ПОСЛЕ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ УЛИЧНЕ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У УЛИЦИ ТРИ БРЕСТА.

РАДОВИ НА ВРАЋАЊУ ЈАВНЕ ПОРШИНЕ У ПРЕЂАШЊЕ СТАЊЕ, ПОСЛЕ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ УЛИЧНЕ ФЕКАЛНЕ КА...