Контактирајте нас

Имате нека питања, слободно нас контактирајте!

Success! Ваша порука је успешно послата.
Error! Дошло је до грешке приликом слања поруке.

Жиро рачуни

 • 150-2200310000115-58
 • 205-7144-93
 • 160-3522-83
 • 340-11002776-23
 • 285-100100001518-24

Дирекција

 • Адреса:17. Октобра 3, Смедерево, 11300 , Србија
 • Телефон:Direkcija: 026 672 962
 • Фаx:+381 026 4625 725
 • Емаил: office@sdvodovod.co.rs
 • ПИБ:100970950 MB: 07389574
 • ПДВ:113511974

Радно Време

 • Понедељак - Петак: 07ч - 15ч
 • Благајна
 • Понедељак - Петак: 07ч - 19ч
 • Субота: 07ч - 14ч
 • Хитне интервенције
 • Понедељак - Недеља: 00ч - 24ч