РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА ОКО ОБЈЕКАТА ВОДОСНАБДЕВАЊА РЕЗЕРВОАРА У АУТОНОМНОМ СИСТЕМУ СЕЛА МИХАЈЛОВАЦ.

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА ОКО ОБЈЕКАТА ВОДОСНАБДЕВАЊА РЕЗЕРВОАРА У АУТОНОМНОМ СИСТЕМУ СЕЛА МИ...