СЕКТОР ОДРЖАВАЊА МРЕЖЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Руководилац – Владан Радојковић
- СЛУЖБА ОДРЖАВАЊА МРЕЖЕ И ОБЈЕКАТА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ
1. Одељење одржавања водоводне мреже и објеката
2. Одељење одржавања канализационе мреже и објеката
3. Одељење саобраћаја и механизације

- СЛУЖБА ОДРЖАВАЊА ВОДОВОДН. ПРИКЉУЧАКА, МЕРЕЊА, ДИЈАГНОСТ. И КОНТРОЛЕ
1. Одељење одржавања водоводних прикључака и инсталација у водомерном шахту
2. Одељење мерења, дијагностике, контролемреже и прикључака