Због радова на санацији водоводне мреже испред теретног улаза ЈП Пошта Србије у улици Карађорђевој у Смедереву, постоји могућност привременог поремећаја до потпуне обуставе водоснабдевања у суботу 2.марта 2023.године. Радови су планирани у периоду од 8 до 15 часова, с тим да се нормализација водоснабдевања очекује око 17 часова.

Због радова на санацији водоводне мреже испред теретног улаза ЈП Пошта Србије у улици Карађорђевој у Смедереву, постоји могућност привременог поремећаја до потпуне обуставе водоснабдевања у суботу 2.марта 2023.године. Радови су планирани у периоду од 8 до 15 часова, с тим да се нормализација водоснабдевања очекује око 17 часова.

Штампа рачуна

Одштампајте рачун

Кликните да отворите портал

Отвориће Вам се портал где ћете моћи да прегледате и одштамапте Ваше рачуне

Преглед и штампа рачуна
Пријава рекламација

Пријавите рекламацију

Кликните да отворите портал

Отвориће Вам се портал где ћете моћи да пријавите рекламацију

Пријава рекламација
Пријава квара

Пријавите квар

Кликните да отворите портал

Отвориће Вам се портал где ћете моћи да пријавите кварове

Пријава кварова
Пријава стања

Пријавите стање

Кликните да отворите портал

Отвориће Вам се портал где ћете моћи да пријавите Ваше стање

Пријава стања