Вода из сеоског водовода у Малом Орашју није за пиће, утврђено је на основу редовних лабораторијских анализа које извршава Завод за јавно здравље Пожаревац. На основу Решења Министарства здравља Републике Србије бр.001869486-2024- 11900-008-017-042-002, од 07.06.2024.године, које је издало Одељење санитарне инспекције у Смедереву, дозвољена је употреба воде из сеоског водовода у Малом Орашју само за санитарно хигијенске потребе.


Вода из сеоског водовода у Малом Орашју није за пиће, утврђено је на основу редовних лабораторијских анализа које извршава Завод за јавно здравље Пожаревац. На основу Решења Министарства здравља Републике Србије бр.001869486-2024- 11900-008-017-042-002, од 07.06.2024.године, које је издало Одељење санитарне инспекције у Смедереву, дозвољена је употреба воде из сеоског водовода у Малом Орашју само за санитарно хигијенске потребе.

Штампа рачуна

Одштампајте рачун

Кликните да отворите портал

Отвориће Вам се портал где ћете моћи да прегледате и одштамапте Ваше рачуне

Преглед и штампа рачуна
Пријава рекламација

Пријавите рекламацију

Кликните да отворите портал

Отвориће Вам се портал где ћете моћи да пријавите рекламацију

Пријава рекламација
Пријава квара

Пријавите квар

Кликните да отворите портал

Отвориће Вам се портал где ћете моћи да пријавите кварове

Пријава кварова
Пријава стања

Пријавите стање

Кликните да отворите портал

Отвориће Вам се портал где ћете моћи да пријавите Ваше стање

Пријава стања