НАДЗОРНИ ОДБОР

Решењем о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа Водовод Смедерево, број 02-50/2019-07 од 25.03.2019. године и Решењем о измени Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа Водовод Смедерево, број 02-178/2020-07 од 25.09.2020. године, у Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа Водовод Смедерево именовани су:

Председник надзорног одбора:

Драгослав Савић, дипломирани економиста, представник Оснивача

Чланови надзорног одбора:

  1. Дејан Илић, дипломирани економиста, представник Оснивача,
  2. Радиша Благојевић, дипломирани машински инжењер, представник запослених.

Радне биографије председника и чланова надзорног одбора ЈКП Водовод Смедерево:

Председник надзорног одбора:

Драгослав Савић, рођен је 26.08.1954 године у Смедереву, пензионер. Студије је завршио на Факултеку за економију и инжењерски менаџмент у Новом Саду.

РАДНА ИСКУСТВА:

НАЗИВ ПОСЛОДАВЦА И ПЕРИОД РАДА: ДУНАВ СМЕДЕРЕВО 14.05.1979 – 31.01.1989 ОПИС ПОСЛОВА: Сам. Комерцијални референт, руководилац сектора црне и обојене металургије

НАЗИВ ПОСЛОДАВЦА И ПЕРИОД РАДА: “Дубровкиња” Дубровник 06.04.1988 -31.01.1990 ОПИЦ ПОСЛОВА: Сам. Референт набавке и продаје роба .

НАЗИВ ПОСЛОДАВЦА И ПЕРИОД РАДА: Браћа Караћ 01.02.1989 – 31.03.1991 ОПИС ПОСЛОВА: Директор пословног центра у Смедереву.

НАЗИВ ПОСЛОДАВЦА И ПЕРИОД РАДА: МЕТАЛКООП Београд 01.04.1991 – 01.08.1994 ОПИС ПОСЛОВА: Директор пословног центра у Смедереву.

НАЗИВ ПОСЛОДАВЦА И ПЕРИОД РАДА: ПП Универзум трејд 02.08.1994 – 31.12.2002 ОПИС ПОСЛОВА: Директор предузећа

НАЗИВ ПОСЛОДАВЦА И ПЕРИОД РАДА: МЕТАЛСЕРВИС АД 01.01.2003 – 16.07.2011 ОПИС ПОСЛОВА: Директор предузећа

НАЗИВ ПОСЛОДАВЦА И ПЕРИОД РАДА: ЈКП Зеленило и гробља Смедерево 29.12.2011 – 15.10.2016 ОПИС ПОСЛОВА: Заменик директора

НАЗИВ ПОСЛОДАВЦА И ПЕРИОД РАДА: ЈКП Зеленило и гробља Смедерево 15.10.2016 – 30.09.2020 ОПИС ПОСЛОВА: Руководилац економског, комерцијалног и правног сектор

 

Чланови надзорног одбора:

  1. Дејан Илић, рођен 08. 08. 1974. год. у Смедереву. Основну школу завршио у Радинцу. Средњу техничку школу завршио у Смедереву са одличним успехом. Дипломирао на Економском факултету у Београду са оценом 10. Положио за лиценцу и мастер студије.

Од 2002.год.  радим у Економско – трговинској школи као професор економске групе предмета. Члан ђачке задруге ЕТШ од 2002.године. Председник скупштине акционара ученичке задруге од 2018.године.

Био је члан Школског одбора Економско – трговинске школе Смедерево и председник Школског одбора О.Ш. Иво Андрићу  Радинцу.

Био је члан Управног одбора Туристичке организације Смедерево од 2010.до 2012. године. Након тога био је члан Надзорног одбора ЈКП Водовод Смедерево од 2012. до 2016. године. Од 2016. до 2020. Године био је члан надзорног одбора Народне библиотеке Смедерево.

 

  1. Радиша Благојевић, рођен 05.12.1958.године у Црној Трави општина Црна Трава .

Основну школу завршио у Скобаљу, средњу техничку школу у Смедереву а машински факултет на Универзитету у Крагујевцу.

Од 1983 године до 2002 године ради у Холдинг предузећу Фаграм у Смедереву и то :

- од 1983 године до 1990 године као пројектант и одговорни пројектант постројења за пмс,

- од 1990 године до 1994 године као руководилац службе за пласман постројења пмс,

- од 1994 године до 1996 године као директор продаје,

- од 1996 године до 2000 године као извршни директор за комерционалне послове,

- од 2000 године до 2001 године као директор контроле квалитета,

- од 2001 године до 2002 године као заменик генералног директора.

У ЈКП"Водовод" Смедерево је од 2002.године на месту руководиоца сектора производње и дистрибуције воде.