JKP Vodovod Smederevo
Home  

      АКТИВНОСТИ КОЈЕ ЋЕ ЈКП "ВОДОВОД" СМЕДЕРЕВО ИЗВОДИТИ У ПРЕДСТОЈЕЋЕМ ПЕРИОДУ

  ЈУЛ  2018              

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА У УЛИЦИ  БУКУЉСКА


          ЈКП Водовод Смедерево одобрено је извођење радова на изградњи водоводне мреже у улицама Букуљска и Животе Лукића у Смедереву Решењем број ROP-SMD-11036-ISAWHA-3/2018 од 10. јуна 2018. године.

 


Потврђена је пријава радова  број ROP-SMD-11036-WA-4/2018 од 15. јуна 2018. године.


У току је набавка материјала за изградњу, као и припремни радови на откривању подземних инсталација надлежних дистрибутера.


Планирани почетак извођења радови на изградњи је дана 16.07.2018. године. Радови ће трајати око месец дана.


            Предвиђена је изградња мреже ПЕ Ø90 у дужини од 915м и ПЕ Ø63 у дужини од 43м, односно укупно 958м.


Изградњом водоводне мреже биће створене техничке могућности да се сви објекти са овог подручја прикључе на водоводну мрежу, услови за уредно водоснабдевање и прикључење нових корисника, као и могућност да нелегални корисници регулишу свој статус у ЈКП Водовод.


 Позивамо грађане заинтересованe за прикључење својих објеката на новопланирану водоводну мрежу у поменутој улици да се одмах јаве Техничкој служби ЈКП Водовод у улици 17.Октобра бр. 3, канцеларија бр. 2.


Приликом јављања грађана ЈКП Водовод за изградњу нових прикључака потребно је доставити следећу документацију:

- Грађевинска дозвола или потврда Одељења за урбанизам, изградњу и комуналне делатности – Одесека за изградњу Градске управе Смедерево о поднетом захтеву за легализацију

- Доказ о власништву (Препис листа непокретности)

- Копија плана парцеле (са уцртаним објектом).

- Подношењем захтева за прикључење у што краћем року грађани су у могућности да избегну додатне трошкове издавања сагласности надлежних дистрибутера.


                                                                                                                                                                                    ЈКП ВОДОВОД СМЕДЕРЕВО  


         


 


                                                                                               


ЈУН 2018                                                                                                                                                                                                     

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

 

 

 

Обавештавамо кориснике да je вода из аутономног водоводног система у Луњевцу исправна за употребу од среде 04.07.2018.године.  Забрана употребе воде за пиће стављена је ван снаге на основу Записника о инспекцијском надзору бр.530-53-00315/2018 од 03.07.2018.године.

 

 

Датум: 29.06.2018.

Број: 01-4/33

 

 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИВРЕМЕНОЈ ОБУСТАВИ ВОДОСНАБДЕВАЊА

 

 

 

           Због радова на санацији квара на водоводној мрежи у понедељак, 02.07.2018.године, привремено ће у времену од 8 до 16 часова бити обустављено водоснабдевање потрошачима у Ул.Црвене Армије са свим припадајућим улицама у делу од ОШ Јован Јовановић Змај до раскрснице Ул.Црвене Армије и Ул.Карла Маркса.

 

Нормализација водоснабдевања очекује се око 18 часова.

 

У случају евентуалних проблема и потребе за продужењем рока извођења радова или привремене обуставе водоснабдевања, потрошачи ће о активностима и времену прекида дистрибуције воде моћи да добију информацију од дежурне диспечерске службе ЈКП Водовод Смедерево на телефон 026/4623 743.

 

 

 

    

                                                                                                                                                                                    ЈКП ВОДОВОД СМЕДЕРЕВО 

 

 

Датум: 27.06.2018.

Број: 01-4/32

 

 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИВРЕМЕНОЈ ОБУСТАВИ ВОДОСНАБДЕВАЊА

 

 

 

Због радова на ремонту електродистрибуционе мреже у петак, 29.06.2018.године, без струје ће у времену од 8:30 до 14:30 часова бити резервоар воде за 3.висинску зону на Златном брду. Услед тога у наведеном периоду доћи ће до поремећаја у водоснабдевању и привремене обуставе воде у насељима Удовице и Петријево и делу Ул.Петријевске.

 

Нормализација водоснабдевања очекује се око 15 часова.

 

У случају евентуалних проблема и потребе за продужењем рока извођења радова или привремене обуставе водоснабдевања, потрошачи ће о активностима и времену прекида дистрибуције воде моћи да добију информацију од дежурне диспечерске службе ЈКП Водовод Смедерево на телефон 026/4623 743.

 

 

Датум: 14.06.2018.


 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

 

 

          Вода за пиће из градског система водоснабдевања на територији Града Смедерева у потпуности задовољава све законом прописане стандарде у смислу физичко-хемијске и бактериолошке исправности и исправна је за пиће.

          Напомињемо да лабораторија ЈКП Водовод Смедерево свакодневно обавља узорковање и испитивање воде за пиће која се дистрибуира потрошачима.

          На основу мишљења Завода за јавно здравље Пожаревац бр.1982 од 14.06.2018.године, вода из градског водовода у Смедереву је  хигијенски исправна и здравствено безбедна на свим испитиваним тачкама.

          Завод за јавно здравље Пожаревац редовно контролише квалитет воде за пиће из Градског водовода Смедерево , у интересу здравља становништва, а динамика , план узорковања и број узорака је дефинисан Правилником о хигијенској исправности воде за пиће Сл.лист СРЈ 42/98 и 44/99.

          Завод за јавно здравље Пожаревац наставиће редовно да контролише квалитет воде за пиће из градског водовода.

 

                                                                                                                                      ЈКП ВОДОВОД СМЕДЕРЕВО     

 

 

Datum 14.06.2018.

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

  

Због учесталих позива грађана који желе званичну потврду да је вода за пиће из градског дистрибутивног система исправна, ЈКП Водовод Смедерево издаје следеће саопштење:

 

Вода за пиће из градског система водоснабдевања на територији Града Смедерева у потпуности задовољава све законом прописане стандарде у смислу физичко-хемијске и бактериолошке исправности.

Напомињемо да лабораторија ЈКП Водовод Смедерево свакодневно обавља узорковање и испитивање воде за пиће која се дистрибуира потрошачима. Такође, контролу пијаће воде обавља и акредитована лабораторија Завода за јавно здравље из Пожаревца.

Анализама је потврђено да не постоји одступање у квалитету воде за пиће у протекломпериоду.

 

 

 

 

 ЈКП ВОДОВОД СМЕДЕРЕВО    

 

 

 


 

 

Датум: 08.06.2018 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О РАДОВИМА НА ИЗГРАДЊИ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

 

 

ЈКП Водовод Смедерево је током марта и априла 2018. године довршио  радове на изградњи канализационе мреже у улици Божурска II фаза, у дужини од 287м.

Предметни радови су планирани у ПРОЈЕКЦИЈИ РАСХОДА ЗА УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ И КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА 2018. ГОДИНУ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА СМЕДЕРЕВА, позиција Б. I ПРЕНЕТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ ПРЕДХОДНОГ ПЕРИОДА., тачка Б. I 1. Изградња канализационе мреже у улици Божурска II фаза.

            Радови су изведени према пројектној документацији Изградња канализационе мреже у улици Божурска у Смедереву и решењем о одобрењу извођења радова број ROP-SMD-5574-ISAW-2/2017 од 21. априла 2017. године.

Изградњом канализационе мреже створене су техничких могућности да се објекти у улици Божурској који су прикључени на водоводну мрежу и имају септичке јаме, прикључе на канализациону мрежу и на тај начин побољшају животни услови у овом делу града.

У току и након  изградње  канализације прикључено је нових 14 корисника.

 

                                                                                                                                                        ЈКП ВОДОВОД СМЕДЕРЕВО  

 

 

 

 

Датум: 05.06.2018


 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О РАДОВИМА НА ИЗГРАДЊИ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ

 

             ЈКП Водовод Смедерево је током априла и маја 2018. године извео радове на изградњи водоводне мреже ПЕ Ø110  у улици Ковинска,

са припадајућим бочним сокаком,у укупној дужини од 990м.

            Постојећи објекти у Ковинској улици и целокупном подручију које гравитира ка Ковинској улици били су прикључени на водоводну мрежу

из околних улица кроз приватне парцеле, која не испуњава техничке стандарде за снабдевање из градског водовода.

            Радови су изведени према пројектној документацији и у складу са решењем о одобрењу извођења радова број ROP-SMD-6417-ISAW-2/2017 од 27. априла 2017. године

Изградњом водоводне мреже створене су техничких могућности да се објекти у улици Ковинској прикључе на водоводну мрежу и побољша водоснабдевање корисника који се налазе се у евиденцији ЈКП Водовод.

Пре почетка изградње, као и  у току извођења радова ЈКП Водовод је обавештавао грађане да ће након изградње нове водоводне мреже постојећа мрежа која не испуњава техничке стандарде за снабдевање из градског водовода бити ван функције, те да ће сви грађани прикључени на исту, а не налазе се у евиденцији корисника ЈКП Водовод остати без воде.

Упућен је позив грађанима заинтересованим за прикључење својих објеката на новоизграђену водоводну мрежу у поменутој улици да се јаве Техничкој служби ЈКП Водовод и  обавештење коју је документацију потребно доставити.

 

 

                                                                                                                                                       ЈКП ВОДОВОД СМЕДЕРЕВО 

 
 
 
 
МАЈ 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
      

Датум: 30.05.2018.

Број: 01-4/31

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИВРЕМЕНОЈ ОБУСТАВИ ВОДОСНАБДЕВАЊА


 

Због радова на санацији квара на водоводним инсталацијама,у четвртак 31.05.2018.године привремено ће бити обустављено водоснабдевањеза објекат Дома здравља у Ул.Кнеза Михаила у времену од 8 до 11 часова.

 

Нормализација водоснабдевања очекује се око 12 часова.

 

У случају евентуалних проблема и потребе за продужењем рока извођења радова или привремене обуставе водоснабдевања дела Ул.Кнеза Михаила од раскрснице са Ул.Моме Арделића до раскрснице са УЛ.Лукијана Мушицког, потрошачи ће о активностима и времену прекида дистрибуције воде моћи да добију информацију од дежурне диспечерске службе ЈКП Водовод Смедерево.

                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                     ЈКП ВОДОВОД СМЕДЕРЕВО

 

 
 
 
 
 
 
 
 
   10.05.2018.ГОД.

 


ОБАВЕШТЕЊЕ
ЗА КОРИСНИКЕ У СТАМБЕНОМ СЕКТОРУ - СТАНАРЕ
ЈКП Водовод Смедерево обавештава своје кориснике у стамбеном сектору – станаре, да ће због преласка
на нови систем месечног очитавања свих категорија корисника, од маја месеца, добијати обрачуне уместо рачуне.

То значи да ће кроз обрачуне корисници сваког месеца добијати информацију о:

- месечној потрошњи (C)

- задужењу за претходни месец (U)

- претходном дуговању (P)

- укупном дуговању (U+P)

- извршеним уплатама закључно са 15. у месецу (L),

док је рачун садржао информацију само о месечној потрошњи и дуговању за претходни месец.

  obrazac.jpg

ПРЕДНОСТИ ОВАКВОГ НАЧИНА ОБРАЧУНА

 

Корисници имају увид у укупно дуговање(претходно дуговање (Р)), на основу кога могу да склапају

споразуме о отплати дуга на рате за износе преко 10.000,00 динара. Преглед извршених уплата (L)

омогућава корисницима увид у динамику плаћања као и прокњиженост уплата преко благајни ЈКП ,

шалтера Пошта и других као и електронског плаћања обрачуна. Нови елементи на обрачуну омогућавају

корисницима комплетан преглед свих података на једном месту.

 

Ово је још један корак у циљу боље сарадње између корисника и ЈКП Водовод Смедерево.

 

                                                                                                                                                         ЈКП ВОДОВОД СМЕДЕРЕВО

 

  •   17.05.2018.ГОД.


           

                     Број:01-1225/1                                                                                 

                    Датум: 16.05.2018.

                                       

                                                                  

ОБАВЕШТЕЊЕ

за грађане у ул.Ковинска

 

 

                        Поштовани грађани,

           

                      Овим путем ЈКП Водовод Смедерево вас поново обавештава да је у току изградња водоводне мреже у улици Ковинска.

            Након изградње нове водоводне мреже сви корисници који се налазе у евиденцији ЈКП Водовод биће прикључени на исту.

            Позивамо нелегалне кориснике прикључене на постојећу водоводну мрежу да се јаве у ЈКП Водовод ради регулисања корисничког статуса и увођења у евиденцију,

            како након изградње нове водоводне мреже и гашења старе линије  не би остали без воде.

            ЈКП Водовод позива све грађане који су заинтересовани за прикључење својих објеката на новопланирану водоводну мрежу у поменутој улици

            да се они који немају прикључак као и они који су нелегално прикључени одмах јаве како би регулисали свој статус у Техничкој служби ЈКП Водовод

           у улици 17.Октобра бр. 3, канцеларија бр. 2.

            На овај начин избећи ће све додатне трошкове издавања сагласности надлежних дистрибутера и даљих административних трошкова који су потребни за прикључење.

            Приликом јављања грађана ЈКП Водовод  потребно је доставити следећу документацију:

·        Грађевинска дозвола или потврда Одељења за урбанизам, изградњу и комуналне делатности – Одесека за изградњу Градске управе Смедерево о поднетом захтеву за легализацију.

·        Доказ о власништву (Препис листа непокретности)

·        Копија плана парцеле (са уцртаним објектом)

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                 ЈКП ВОДОВОД СМЕДЕРЕВО

                       •   18.05.2018.ГОД.

 

                           

                      Број : 01-4/30

                      Дана : 18.05.2018.

 

Обавештење

 

ЈКП ВОДОВОД СМЕДЕРЕВО обавештава своје кориснике дистрибуционог система  да ће  22.05.2018.  у уторак у периоду од 09-13 часова,

због ремонта трафостанице  на изворишту у Шалинцу од стране ЕПС ДИСТРИБУЦИЈЕ без воде остати корисници I , II и III висинске зоне.

 

Поремећај се очекује  у I висинској зони у преподневним часовима  од 11 до 15 часова,  манифестован  најпре падом  притиска па  потпуним недостатком воде.

(I висинска зона је подручје чије снабдевање подржава резервоар Карађорђево брдо, а оквирно чине: индустријска зона, нижи делови града с центром,

подручје Старе железаре, Југова, Орешца односно подручја МЗ: Карађорђев Дуд, Славија, Доњи Град, Ладна Вода, Плавинац, Југово, ''25. мај'').  

Поремећај се очекује у насељима Радинац, Липе, Враново, Раља, Кулич и Шалинац као и у делу града од улице Карла Маркса ка Железари  од 9 до 15 часова, 

манифестован  најпре падом  притиска па  потпуним недостатком воде.

             

Такође, поремећај се очекује у II висинској зони у попoдневним часовима од 12-15, манифестован  као пад притиска па  потпуним недостатком воде.

(II висинска зона је подручје чије снабдевање подржава резервоар Царина, а оквирно чине:  виши делови града , подручја Коларског пута и Петријевске улице од пумпе,

стамбена насеља Милојa Ђака, Доситеја Обрадовића, Ковачићево, насеље Вучак, Ландол као и подручја МЗ: Лештар, Златно Брдо, Царина, Свети Сава, 4. Јули, Папазовац.).

 

Такође, поремећај се очекује у III висинској зони у попoдневним часовима од 10-15, манифестован  као пад притиска па  потпуним недостатком воде..

(III висинска зона је подручје чије снабдевање подржава резервоар Златно брдо, а оквирно чине:  виши делови града локације Златно брдо, подручја Петријевског пута ,

насеља Удовице, Петријево, Водањ, виши делови улица Петријевска, Старца Вујадина , Балканске , Ново насеље )

 

Наведено време и трајање поремећаја водоснабдевања зависе од временских услова и потрошње.

Нормализација водоснабдевања се очекује у периоду од 15 до 17 часовa.

 

Захваљујемо на разумевању.

 

                                                                                      ЈКП ВОДОВОД СМЕДЕРЕВО

 


                    •   24.05.2018.ГОД.

 

 

              Број : 01-4/31

             Дана : 24.05.2018.

 Обавештење

 

 

JKП  ВОДОВОД  СМЕДЕРЕВО обавештава своје кoриснике дистрибуционог система да ће

у петак  25.05.2018.године  у периоду од 08:00h до 11:00h,

због извођења радова на санацији квара у водомерном окну, на локацији Карађорђева бр. 28, привремено бити обустављена испорука воде корисницима

у Ул.Карађорђева, у делу од  раскрснице са Ул.Српског Совјета до раскрснице са Ул.Народног Фронта и Ул.Филипа Вишњића.

 

Нормализација водоснабдевања се очекује око 13:00h.

 

Захваљујемо се корисницима на разумевању.

 

 

 

 

                                                                                                                                          ЈКП ВОДОВОД СМЕДЕРЕВО

 

 


 

             •   28.05.2018.ГОД.

 


 

 

 

 

Датум: 28.05.2018.

Број: 01-1345/1

 

 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ 

 

 

 

Због радова на санацији квара у водомерном окну дана 29.05.2018.године, привремено ће бити обустављено водоснабдевање

у периоду од 8 до 11 часова у Ул.16.Октобра од раскрснице са Ул.Железничком до раскрснице са улицама Краљевића Марка и Милана Ракића.

 

Нормализација водоснабдевања очекује се око 13 часова.

 

У случају евентуалних проблема и потребе за продужењем рока извођења радова, потрошачи ће о

активностима и времену прекида дистрибуције воде моћи да добију информацију

од дежурне диспечерске службе ЈКП Водовод Смедерево.

 

                                                                                                                                                                                                                                       ЈКП ВОДОВОД СМЕДЕРЕВО


 

 

Detaljnije...
 
Galerija
vodovod.gif
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside